Pojedinačno prvenstvo Evrope u šahu
 za juniore i kadete

"BUDVA 2003"

 

RASPIS ZA UČESNIKE IZ SRBIJE I CRNE GORE

 

1. Poziv - objava takmičenja

Šahovski savez Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu : ŠSSCG) ima čast i zadovoljstvo da pozove sve mlade šahiste iz Srbije i Crne Gore da učestvuju na Prvenstvu Evrope za juniore i kadete u kategorijama do 10, 12, 14, 16 i 18 godina.

2. Pravo učešća  

a) Državni prvaci u svim kategorijama sa takmičenja u Aran|elovcu imaju pravo učešća, a organizator snosi njihove troškove punog pansiona.

b) Pravo učešća imaju i svi ostali zainteresovani učesnici sa teritorije Srbije i Crne Gore, koji time stiču status "extra-igrača", ukoliko ispune finansijske uslove iz tačaka 3. i 5. ovog raspisa.

 3. Taksa ECU i FIDE 

3.1. U skladu sa odredbama Evropske Šahovske unije (ECU) svaki "extra igrač" mora uplatiti upisninu u iznosu od 200 Švajcarskih franaka.

3.2. Navedeni iznos mora biti uplaćen uz prijavu za takmičenje.

4. Prijave i transport

4.1. Prijave za učešće se primaju samo ukoliko su date na propisanom obrascu i moraju biti dostavljene Direkciji Šampionata najkasnije do 20. avgusta 2003, uz dokaz o uplati takse od 200 Švajcarskih franaka.

4.2. Prijava mora sadržati : prezime i ime, a za igrače koji se nalaze na rejting listi i ID broj, rejting i titulu (kategoriju).

4.3. Uz prijavu se podnosi i fotografija veličine 2x3 sm. Fotografija je obavezna i za trenere i pratioce. Fotografija se može napraviti i po dolasku u hotel, po ceni od 3.- Eura.

4.4. Igrači neće biti parovani ukoliko ne izvrše u potpunosti sva plaćanja.

4.5. Za takmičare iz Srbije i njihove pratioce biće organizovan specijalan autobus, u odlasku 12. septembra iz Beograda i u povratku 23. (ili 27.) septembra iz Budve.

Cena povratne autobuske karte iznosi 40,00 Eura, a može biti uplaćena i u dinarskoj protivvrednosti. Rezervacije i uplate za prevoz primaju se do 10. septembra.

4.6. Ukoliko igrači koriste putne aranžmane u privatnoj režiji snose punu odgovornost za sve probleme u dolasku i povratku, a posebno za zakašnjenje na početak takmičenja. U slučaju dolaska posle zaključenja startnih lista (12. septembar, 22,00 časa), organizator ovakve igrače neće uvrstiti u listu učesnika.

5. Smeštaj i ishrana

5.1. Učesnici će biti smešteni u hotelskom naselju "Slovenska plaža" *** u Budvi, sa punim pansionom.

5.2. Pansionske usluge "ekstra-igrača", kao i pratilaca moraju biti plaćene unapred, po dolasku u Budvu, odnosno pre ulaska u sobe.  

Sva plaćanja na licu mesta moraju biti u eurima i u gotovom.

5.3. Cene punog pansiona u hotelskom naselju "Slovenska plaža" su :
- 1/1 soba  45 evra
- 1/2  soba  37 evra
- 1/3  soba  34 evra
U cene pansiona su uračunati boravišna taksa i osiguranje.

U ovu cenu pansiona uračunata je taksa od 200 Švajcarskih franaka, koja se uplaćuje prilikom prijave za Šampionat, tako da se pri konačnom iznosu fakture ukupan iznos umanjuje za već uplaćenih 200 Švajcarskih franaka.

Treneri i pratioci tako|e plaćaju uznos pansiona umanjen za taksu od 200 Švajcarskih franaka (to znači po zvaničnim kursevima NBS na dan 1. jula da pansion u dvokrevetnoj sobi iznosi 25 Eura).

Svi učesnici Šampionata moraju biti smešteni u aranžmanu organizatora. Tako|e, treneri i pratioci koji ne budu smešteni u aranžmanu organizatora, neće moći dobiti akreditacije Šampionata sa kojima se ulazi u salu za igru, i ostvaruju odre|ene pogodnosti.

6. Turnirska sala    

Takmičenje će se odvijati u hali Mediteranskog sportskog centra (oko 500 metara od "Slovenske plaže").

7. Program takmičenja  

Petak 12. Septembar   Dolazak učesnika i pratilaca  
  do 22.00 Registracija učesnika  
Subota 13. Septembar 11.00 tehnička konferencija
    3.00  ceremonija otvaranja prvenstva
    15.15 1. kolo
Nedelja 14. Septembar 15.00 2. kolo
Ponedeljak 15. Septembar 15.00 3. kolo
Utorak 16. Septembar 15.00 4. kolo
Sreda 17. Septembar 15.00  5. kolo
Cetvrtak 18. Septembar slobodan dan  (Ekipno prvenstvo Evrope - ubrzani šah)
Petak 19. Septembar 15.00 6. kolo
Subota 20. Septembar 15.00 7. kolo
Nedelja 21. Septembar 15.00 8. kolo
Ponedeljak 22. Septembar 10.30 9. kolo
    19.00 Svečano zatvaranje
Utorak 23. Septembar   Odlazak učesnika  

                               

8. Osnovna pravila takmičenja

8.1. Turniri u svim grupama se igraju po Švajcarskom sistemu u 9 kola.

8.2. Prilikom parovanja neće se uzimati u obzir nacionalni rejting.

8.3. Tempo igre će biti u skladu sa pravilama FIDE.

9. Informisanje

9.1. Pre početka takmičenja informacije se mogu dobiti i preko Interneta, na sajtu organizatora  
http://www.eurobudva2003.com

Počev od 1. jula 2003. godine na sajtu će biti i obrazac prijave za takmičenje, kao i za pratioce.

9.2. U toku takmičenja biće u prodaji poseban turnirski bilten.

10. Nagrade

10.1. Po pet (5) najboljih u grupi dobiće medalje ili trofeje, a po deset (10) najboljih diplome. 

10.2. Po pet prvoplasiranih u svakoj grupi biće nagra|eni specijalnim nagradama (šahovskim softverom, knjigama, satovima i garniturama), u ukupnom iznosu svih nagrada od 10.000 eura.

11. Kancelarija

DOWNLOAD ovog raspisa u doc formatu

Sve informacije o takmičenjima u Budvi, prijave i rezervacije smeštaja, mogu se obaviti  preko kancelarije Direkcije takmičenja:  

Šahovski savez Srbije i Crne Gore - Direkcija kadetskog prvenstva Evrope  
11000 Beograd, Nušićeva 25/II  
telefon kancelarije : 011/ 3220358  
                                           3344172  
faks:                       
  011/3342730  
(kontakt osoba: Jelena Miloradović)
e-mail: eurobudva2003@yahoo.com